SOO Logo

Speelboerderij Elsenhove

Bankrasweg q, Amstelveen 1183 TP, Nederland

De speelboerderij is een combinatie van een kinderboerderij met een avontuurlijke én een natuurlijke speeltuin, de vervulling van een kinderwens… Allerlei boerderijdieren, een grote avontuurlijke én natuurlijke speeltuin en de mogelijkheid om veel over natuur, milieu en duurzaamheid te leren. Speelboerderij Elsenhove is heerlijk voor kinderen en voor volwassenen. Naast de Speelboederij zit theehuis tHuis op Elsenhove, voor meer informatie: https://thuisopelsenhove.nl

Speelboerderij Elsenhove
Screenshot of SOO Screenshot of SOO