SOO Logo

Speeltuin de Speelboom

Hortensiastraat 4, Utrecht 3551TR, Nederland

De Speelboom is een belangrijke ontmoetingsplek en een begrip bij veel kinderen en hun ouders in de bloemenbuurt. Samen met de kinderen, ouders, buurtbewoners en vrijwilligers willen wij ervoor zorgen dat de Speelboom het hart van onze buurt kan blijven in de komende jaren. De nieuwe Stichting ontfermd zich over zowel het fysieke gebruik van de speeltuin alsook het creëren van een pedagogisch verantwoord klimaat, waarin motoriek, plezier, creativiteit en sociale vaardigheden centraal staan. De speeltuin is een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen, activiteiten samen worden georganiseerd en positieve ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Speeltuin de Speelboom is al jaren een begrip onder de bewoners van de bloemenbuurt. Menig jongvolwassenen die hier zijn opgegroeid kunnen zich nog herinneren hoe het was om hier te spelen. Dat is ook precies waar wij naar streven. Dat het spelen in de speeltuin een tijd wordt waar kinderen later met positieve gevoelens naar terug kunnen kijken. Het kind staat in Speeltuin de Speelboom centraal, er wordt gefocust op diens wensen en behoeften. De speeltuin dient als plek waar het kind zich veilig en thuis kan voelen. Wij streven ernaar de speeltuin zo vaak mogelijk open te houden voor de kinderen. Dit betekent dat er wordt gezorgd voor een speeltuin met activiteiten die aansluiten op de behoeften en het dagritme van de kinderen. De speeltuin is van maandag t/m zaterdag geopend. Er is ten alle tijden een medewerker of vrijwilliger aanwezig. Omdat het belangrijk is dat de kinderen vaste gezichten zien in de speeltuin, werken we met een vaste medewerker. Zij werkt samen met de actieve bewoners, invalkrachten en vrijwilligers. Verder vinden we het belangrijk dat de vrijwilligers en medewerkers in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en een BHV-diploma. Daarnaast worden de medewerker en vrijwilligers getraind in het werken volgens de methodiek Vreedzaam. Vanuit de speeltuin willen we de komende tijd investeren in het werven van nieuwe kinderen en vrijwilligers. Wil je meer weten neem dan contact op met Melanie of een bestuurslid via info@speeltuindespeelboom.nl

Speeltuin de Speelboom
Screenshot of SOO Screenshot of SOO